Hírek

A virágvasárnap vándorló ünnep, a húsvéti ünnepkör tagja. Időpontja a húsvétot megelőző vasárnap. Nevezik még Pálmavasárnapnak (miután Európa mediterrán részein pálmás körmeneteket szerveznek ilyenkor) vagy Hozsanna-vasárnapnak is (latinul: Dominica Hosanna vagy Dominica in Palmis). Jézus ezen a napon vonult be Jeruzsálembe.

Ez a nap Európa nagy részén, így Magyarországon is a barkaszentelés vasárnapja. A megszentelt barkát a hívek hazaviszik, melynek gyógyító, védő és télűző szerepet tulajdonítanak. A barkának egy év elteltével ismét jelentősége lesz, hiszen a pap ennek hamvaival jelöli meg majd hamvazószerdakor a hívek homlokát.

A kiszehajtás hagyománya is virágvasárnaphoz kötődik, ami egy szimbolikus téltemető ünnep. Egy menyasszonyi ruhába öltöztettet szalmabábut végighordoznak a falun, levetkőztetik, aztán vízbe hajítják, más vidékeken elégetik, hasonlóan a farsang farkának kiszebábjához.

További szokás a villőzés, melynek...

1848. március 15-e a végét jelentette egy majd két évtizedes reformokat előkészítő folyamatnak, melynek kicsúcsosodása a pesti radikális ifjúság hatására következett be. A fiatalok, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Vidats János, Bulyovszky Gyula és Jókai Mór a Pilvax-kávéházból indultak és városszerte kihirdették a 12 pontból álló kérvényt: “Mit kíván a magyar nemzet” címmel, melyet Landerer Lajos nyomdájában csakhamar elkezdtek sokszorosítani. Petőfi aznap többször is elszavalta előző éjjel írt költeményét, a Nemzeti dalt, e mellett minden egyes helyszínen felolvasták a 12 pontot is.

A forradalom erejét mutatja, hogy a Habsburgok meghátráltak és Batthyány Lajos vezetésével megalakult Magyarország első független, felelős kormánya. A Habsburg Birodalom vezére, Ferenc József osztrák császár ezután I. Miklós orosz cár segítségét kérve 200 000 orosz katona bevetésével vetett véget a magyar szabadságharcnak, mely 1849. október 4-én ért véget Komárom várának elestével.

A...

Március 14. a matematika egyik leghíresebb számának, a Pí nemzetközi napja. Ez a kör kerületének és átmérőjének hányadosa, melynek értéke két tizedesjegy pontossággal 3,14, ezért ünneplik a Pí-t 3. hó 14-én.

Archimédesz sokszögeket használt fel a kör matematikai jellemzéséhez és megállapította, hogy a Pí megközelítő értéke 22/7. A 16. században Archimédesz módszerét pontosítva Ludolph van Cuelen számolta ki a Pí értékét 20 számjegynyi pontossággal, ezért a Pí-t sokáig Ludolph-féle számnak is nevezték.

A Pí transzcendens szám, értéke végtelen számjegyű, mintázat és ismétlődés nélkül, ezért is nagy kihívás a Pí értékének minél hosszabb számjegyig történő kiszámítása. Jelenleg a Pí-t billiárd számjegynyi pontossággal ismerjük.

A nemzetközi Pí napot 1988 óta tartják. A tavalyi évben, 2015-ben különleges jelentőséggel bírt a Pí nap, hiszen 9 óra 26 perc 53 másodperckor - amennyiben a dátumok angolszász rövidítését vesszük figyelembe (3/14/15/ 9:26:53) a naptár és az...

Az ENSZ világnapok listáján 1977 óta szereplő nemzetközi nőnap eredetileg a “dolgozó nők nemzetközi napja” néven indult, melynek gyökere a nők egyenjogúságáért vívott harcából ered. Ma ez a nap inkább a nők megbecsüléséről és a társadalomban betöltött szerepéről szól, virággal, bonbonnal kedveskedve a gyengébbik nemnek. Sokan a Valentin-nap és az Anyák napja egyes szokásait átemelve kedveskednek ezen a napon a hölgy ismerősöknek, munkatársaknak.

Az eredendően Franciaországból, Angliából, majd az Amerikai Egyesült Államokból indult női egyenjogúságért, elsősorban a szavazati jogért vívott harc eredménye lett a nőnap. Az első nőnap a II. Internacionálé keretén belül, Clara Zetkin német szocialista politikus és nőjogi harcos beszédét követően került megrendezésre - mintegy tüntetésként a nők egyenjogúságának érdekében az Egyesült Államokban 1909. február 28-án. Ezt követően egyre több ország csatlakozott a kezdeményezéshez, így az Orosz Birodalomban, Ausztriában,...

A szekercével lefejezett Mátyás apostol napja a liturgikus naptár szerint február 24. Népi időjóslás is kapcsolódik a naphoz, hiszen a hagyomány szerint ezen a napon Mátyás szekercével ront a jégnek és széttöri azt. Ha viszont nem talál jeget, akkor csinál (Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál).

Szökőévek esetén azonban Mátyás ugrik egy napot február 25-re. Népi hagyomány szerint ezt nevezik “Mátyás ugrásának”, február 24-e pedig szökőnapként látható a naptárban ezekben az években. Igen, a szökőnap február 24. és nem 29.! Az angolszász eredetű naptárakban, ahol a névnapok megünneplése mára már szinte teljesen kihalt, a szökőnapot – naptártörténetileg hibásan – február 29-re datálják, melyet bizonyára nem felejtett volna el egy nyugati ország sem, ha az adott ország névnapjának 24-ről 25-re való ugrását számon kellene tartani.

A február 24-i szökőnap eredete az ősi római naptárra vezethető vissza, hiszen már ekkor is észlelték a különbséget a naptári év és a...

Szent Valentin, magyar nevén Szent Bálint itáliai ókeresztény vértanú volt, aki II. Claudius római császár uralkodása idején titokban eskette meg a fiatal katonákat, akik abban az időben nem nősülhettek, hogy életüket ne a családnak, hanem hazájuknak áldozzák. Amikor Claudius császár tudomására jutott a rebellis pap cselekedete, halálra ítélte.

Egy másik legenda szerint Valentin segédkezett a korai keresztények római börtönökből való megszöktetésében, de egyik alkalommal foglyul esett és halálra ítélték. Utolsó üzenetét a börtönőr vak leányának írta, akibe szerelmes lett. Levele aláírásaként, szerelme jeléül “A Te Valentinod”-ként búcsúzott a lánytól.

Egy harmadik legenda szerint II. Claudius megpróbálta a fiatal párokat keresztény vallás szerint eskető Valentint rábeszélni, hogy térjen vissza a rómaiak pogány szokásaihoz, de Valentin ezt elutasította. Claudius ekkor halálra ítélte Valentint, aki halála előtt meggyógyította pogány börtönőre vak leányát, aki...

Húshagyókedd - február 9.

A farsang utolsó napja. Ezen a napon esznek utoljára húst a nagyböjt kezdete előtt, mely Jézus 40 napos sivatagi böjtjére utal. Időpontja a húsvét napjától függ. A húshagyókedd a megelőző vasárnappal és a farsanghétfővel a farsang farkát (háromnapok, farsangháromnapok) alkotják. Ezt a napot Nagyváty baranyai faluban madzaghagyókeddként is ismerik, mely arra utal, hogy ezután már semmilyen élelem nem lóg az éléskamrában madzagon.

 

Hamvazószerda - február 10.

A farsang utáni nagyböjt első napja. A korai középkorban a főbenjáró bűnöket elkövetők ezen a napon nyilvánosan mezítláb, zsákszerű ruhában vonultak be a templomba. Itt a püspök megszórta fejüket hamuval, kirótta a penitenciát, meghintette őket szenteltvízzel és kiutasította őket a templomból, végül nagycsütörtökön nyertek feloldozást. A 10. századtól megáldották a hamut is, melyet az előző évi virágvasárnap barkájából hamvasztottak. A nyilvános vezeklés megszűnte után a...

Február 8-án a kínai naptár szerint a kecske éve után a majom évébe lépünk. De hogy milyen évszámot írunk? Az már tájegységenként eltérő lehet, ezért azt sokan nem is tartják számon. A kínai holdújév, vagy tavaszünnep nemcsak Kínában és a világ kínai közösségeiben nagy ünnep, de a Távol-Kelet számos más országában is.

Régebben az ünnep két hétig tartott és az év 15. napján a lampion fesztivállal záródott. Ma az ünnep országtól függően 1-4 napos. A kínai naptár luniszoláris naptár, amely azt jelenti, hogy a naptárrendszer figyelembe veszi a hold és a nap járását is. A kínai holdújév a Gergely-naptár szerint január 21 és február 20 közé, a február 4-hez legközelebbi újhold idejére esik.

Az újévet megelőző este hazatérnek a közeli s távolabbi családtagok egy hagyományos kínai vacsorára, megajándékozzák egymást, játszanak és beszélgetnek. A házat ekkorra kitakarítják - jelképezve a rossz, ártó dolgok eltávolítását s ezzel beengedve az újévi szerencsét. Az ajtóra és...

Ha teheti, látogasson el a hétvégén Mohácsra a busójárásra, melyről az első írásos emlékek a 18. századig nyúlnak vissza. A busójárás a velencei és a riói karnevállal rokonságot mutató délszláv sokac csoportok messze földön híres népszokása, farsang végi mulatozással összekötött télbúcsúztatója. A busójárás 2009-ben felkerült az UNESCO szellemi örökség listájára, 2012-ben pedig hungarikummá lett nyilvánítva. A busójárást helyenként összefüggésbe hozzák a törökök Mohácsról történő elűzésével, azonban ennek nincs valóságalapja.

A felvonulás a mohácsi Kóló térről indul. A szőrével kifordított bundába és ijesztő, fűzfából faragott, állatvérrel megfestett álarcba bújt busók itt találkoznak a Dunán ladikon átkelt busó csoportokkal. Ezután minden csoport bevonul a város főterére, ahol nagy farsangi mulatság kezdődik és hatalmas máglyát gyújtanak. Húshagyókedden a telet jelképező koporsó elégetésével búcsúztatják a zord időt, köszöntik a tavaszt és ezzel véget ér a busójárás.

...

Több helyen két torkoscsütörtököt is tartanak. Az első, eredeti napja a farsangi időszak utolsó csütörtöke, amikor még a nagyböjt kezdete előtti héten a farsangi jólétet nagy mulatozással búcsúztatják. Erre utal, hogy egyes helyeken ezt a hetet kövérhétnek vagy zabálóhétnek is nevezik. Számos nyugati országban ma is az eredeti időpontban tartják a torkoscsütörtököt, melynek tipikus étele a különféle fánkok sora. Németországban a Rajna-vidéken sok helyen már délben befejezik a munkát és a nagyböjt előtt még jókat lakmároznak ezen a napon.

A második torkoscsütörtök, vagy csonkacsütörtök (egyes helyeken kövércsütörtök, tobzódó csütörtök) a hamvazószerda utáni csütörtöki nap, amikor a böjtöt egy napra felfüggesztik, hogy a húshagyó keddről megmaradt ételek ne vesszenek kárba.

Idén az első torkoscsütörtök február 4-re, a második február 11-re esik.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Mária tisztulási áldozatát ünnepeljük. Mária ekkor a 40 napos kis Jézust a mózesi törvények szerint elvitte a jeruzsálemi templomba és bemutatta a papságnak, ahol Jézust az emberek számára világosságot meghozó kisdednek nevezték. Ettől kezdve Jézus egyik fő jelképe a szentelt gyertya. Innét ered a “gyertyaszentelő” kifejezés is.

Számos népszokás kötődik Gyertyaszentelő Boldogasszonyhoz. Az újszülött mellett a rontó szellemek védelme céljából a keresztelésig mindig egy gyertyának kellett égnie. Régebben minden katolikus család otthonában megtalálható volt a szentelt gyertya, melyet mindig meggyújtottak, ha bajtól kellett óvni a házat vagy a család tagjait. Égő gyertyával védekeztek a vihar, a betegségek és a gonosz kísértése ellen is. Régen az otthonokban a tüzet ilyenkor mindenütt eloltották és újra meggyújtották a megszentelt tűzzel.

Ehhez a naphoz időjósló népszokás is kötődik: a modern kor embere Gyertyaszentelőt szinte...

Már harminc éve, hogy az amerikai Challenger űrrepülőgép utolsó útjára indult. 1983 óta kilenc küldetést teljesített. Azonban 1986. január 28-án váratlan tragédia történt. 73 másodperccel a felszállás után a Challenger 7 fővel a fedélzetén megsemmisült.

A Challenger volt a második amerikai űrsikló a Columbia után. Tizedik küldetésén végrehajtandó feladatok közül a "Tanár az űrben" program volt az, ami a legnagyobb figyelmet kapta. Ez alkalommal ugyanis a legénységben először kapott helyet egy civil, Christa McAuliffe tanárnő. Feladata néhány tanóra megtartása lett volna az űrben, amit a Földről figyelő diákok tévéképernyőn keresztül követhettek volna.

Az űrrepülőgép indítását több ízben is elhalasztották hol időjárás, hol műszaki okok miatt. 1986. január 28-án igen zord időjárás uralta Floridát, így a felszállást megelőző órákban is még jégtelenítést, illetve egyéb műszaki hibák kiküszöbölését végezték. Végül floridai idő...

A Naptárak.com négy új kalkulátorral bővült:

-       Csillagjegy és kínai asztrológiai jegy kalkulátor

-       Szabadság kalkulátor

-       CSED(TGYÁS)/GYES/GYED kalkulátor

-       Fiú/lány tervező ovulációs naptár

A születési jegy (napjegy) és kínai asztrológiai jegy kalkulátorral a horoszkóp iránt érdeklődőknek nyújtunk némi segítséget. A szabadság kalkulátor bárki számára hasznos lehet, aki szereti tudni a munkahelyi jogait. A CSED (volt TGYÁS), GYES és GYED kalkulátort a babát tervezőknek ajánljuk, szintúgy a fiú/lány tervező ovulációs naptárt, amit a kínai fogantatási naptárral együtt ajánlunk használni, kiemelve a két kalkulátor tapasztalatokon (és nem...

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Szatmárcsekén legismertebb költeményét, a “Hymnus, a' Magyar nép zivataros századaiból” címmel. Ennek emlékét őrzi az 1989 óta megünnepelt “magyar kultúra napja”. Ekkor vált a Himnusz az alkotmány szövegének részévé. 2012. január 1-jén tovább erősödött a Himnusz szerepe, hiszen a költemény első sorával indul az ekkor kiadott Magyarország alaptörvényének preambuluma. A mű eredeti kéziratát az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi.

Kölcsey Himnusza előtt külön néphimnusza volt a katolikus és a református magyarságnak, de előszeretettel csendült fel több alkalommal a Rákóczi-induló is. A nyelvújító Himnuszát Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben egy nyilvános pályázat keretén belül.

A Himnusz “hivatalba lépése” nem volt felhőtlen. A korabeli Országgyűlés megszavazta ugyan, hogy 1903. augusztus 20-tól elismeri egységes magyar nemzeti himnuszként, I. Ferenc József magyar király azonban nem szentesítette a törvényjavaslatot. Jogi...

A farsang vízkereszttől a húsvét előtti 40 napos böjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tartó, minden évben változó hosszúságú (1-2 hónap) időszak. Bár a farsang késői húsvét esetén akár két hónapig is tarthat, a középkorból eredő magyar népi szokások zöme mégis a farsang utolsó hetére tehető.

A polgárság leginkább a német népi szokásokat vette át, így a farsang szót is, ami egyes források szerint a “faseln” fecsegni igéből, más források szerint a “Vaschang”, “Fastenschank” szavakból ered, ami a böjt előtti italmérésre utal. Az arisztokrácia körében az itáliai hatás miatt a “carnelevare”, azaz karnevál szó terjedt el, ami a hús elhagyását jelenti.

Ez az időszak a nagyböjt előtti mulatozás, italozás, párkeresés ideje, elég csak a híres riói és a velencei karneválra, vagy a mohácsi busójárásra gondolni. Az “igazi”, télbúcsúztató farsang utolsó időszaka, azaz a “farsang...

2001. január 15-én, 15 évvel ezelőtt született meg a Wikipédia, a ma létező legnagyobb, legtöbb nyelvre lefordított, bárki által szerkeszthető enciklopédia.

A szabad felhasználású enciklopédia gondolata eredetileg 2000-ben született meg, amely csakhamar virtuális tartalmat is kapott és Nupedia néven üzemelt. Az ötletgazda Jimmy Wales és Larry Sanger azonban még egy évvel később is csak 13 szócikket kínált a Nupedia honlapján. A kulcsfontosságú döntés, ami a sikert meghozta, a közösségi alkotóerő volt. Nevet is váltottak. A Wikipédia a wiki és enciklopédia szavakból tevődik össze, melyből a „wiki” előtag (mely hawaii-i nyelven „gyorsat” jelent) valójában közösségi szerkeszthetőségű honlapok gyűjtőneve.

A zseniális ötlet következtében a Wikipédia egy év alatt 20 000 szócikkel gyarapodott és 18 nyelven volt elérhető. A magyar változat mai formája egy sikertelen 2001-es próbálkozás után 2003. július 8-án indult és azóta is folyamatosan üzemel.

Miért éppen január 13.? Van olyan hely egyáltalán, ahol még nem ünnepelték meg az újévet? Van!

A válasz az 1582-es naptárreformra vezethető vissza. A Julius Caesar naptárreformjakor meghatározott 365 és egynegyed hosszúságú nap a valódi napévtől 11 perccel tért csak el. A Julián-naptár több évszázados használata alatt a 16. század idejére azonban már 10 nap volt a különbség.

Ez elsősorban az egyháznak okozott gondot a Nap és Hold állásához igazított ünnepeknél, de lassacskán az élet más területeire is bélyeget nyomott. Mivel leginkább az egyház sürgette a megoldást, III. Pál pápa a tridenti zsinaton vitát indított. A megoldás azonban nem jött hamar. III. Pál pápa után még hat pápa következett, mire XIII. Gergely pápasága idején, bő 30 évvel később megszületett a döntés. Ekkor az aktuális pápa neve után bevezették a Gergely- vagy gregorián naptárt. Ebben a naptárban 1582. október 4-ét rögtön 15-e követte, így a percekből felhalmozott napok egy csapásra eltűntek....

A “tanuld meg a neved morzekódját” nap olyan esetekre készít fel bennünket, amikor saját nevünk morzekódjának ismerete akár az életünket is megmentheti. Bár a modern technológia korában talán kevésbé érezzük a morzekód ismeretének és alkalmazásának fontosságát, de tény, hogy eszközeink túlmodernizálása több hibalehetőséget is rejthet magában. Morzekóddal pedig nemcsak elektromossággal, hanem kopogással, kiáltással, de még egy gyengén pislogó gyertyával is lehet kommunikálni.

 

Miért éppen január 11.?

1838. január 11-én Samuel Morse és asszisztense, Alfred Vail együtt mutatták be nyilvánosan először az elektromos távíró működését. Ekkor a kód még kiforratlan volt, a később hivatalossá vált morzekódot csak 1844-ben mutatták be. A jelrendszer a Titanic 1912. évi tragédiája után vált csakhamar a hadviselés, hajózás, majd később a repülés elemi bitonságtechnikai részévé. A morze kód -a 19. századi kommunikációs...

Alig egy hónapos ellenőrzési folyamat végére érve jóváhagyták és már elérhető az App Store-ból a naptárak.com iOS alkalmazása Apple mobileszközökre. Az alkalmazás az androidos testvéréhez hasonlóan a portál leghasznosabb részeit gyűjtötte össze, így megtalálható benne többek között a munkanaptár, várandóssági kalkulátor, munkanap/dátum számláló. Természetesen az aktuális év legfontosabb információi is helyet kaptak a mobil- vagy wifi internet kapcsolatot igénylő applikációban. Az alkalmazás a naptárak.com oldalak láblécében elhelyezett "App Store" logora kattintva letölthető.

Január 7. és 11. között páratlan égi jelenségnek lehetünk szemtanúi!

Az észleléshez azonban korán kell kelni. A jelenség legjobban kb. egy órával napfelkelte előtt látható (hajnali 6 és 7 óra között a délkeleti égbolton). A pazar látványt két bolygó: a Vénusz és gyűrűs társa, a Szaturnusz okozza.

A csodás élményt fokozza a csökkenő Holdsarló közelsége és a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a vörös szuperóriás Antares.

Január 7-én hajnalban a Vénusz és a Szaturnusz együttállása közvetlenül a Hold közelében látható, az Antares csillagtól balra, 9-én a két bolygó egymáshoz a legközelebb fog állni, de már távolabb a Holdsarlótól.

 

A jelenség egészen 11-ig csökkenő, de még mindig szép látvánnyal megfigyelhető!

 

Vízkereszt a karácsony tizenkettedik (január 5. angol elnevezése: twelfth night, január 6.: twelfth day), a karácsonyi ünnepkör záró napja, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. A római katolikus egyház állandó dátumú liturgikus ünnepe. Más nyelveken gyakori a görög-latin származású epifánia (epiphania domini, epiphany) elnevezés, amely annyit jelent: urunk megnyilvánulása, megjelenése, feltűnése. A január 6-át követő időszak egészen hamvazószerdáig a farsang időszaka. E napot az egyiptomiak eredetileg a Nap és Nílus vizének ünnepeként tartották számon, a kereszténység elterjedésével azonban – miután az egyház a pogány ünnepek kiszorítását elsődleges célul tűzte ki akkoriban – Jézus Krisztussal kapcsolatos események megemlékezésévé vált.

Elsőként a 3. században jelenik meg az ünnep a keresztény ünnepkörben, mint Krisztus születésének napja. A 4. században azonban az egyház ezt megváltoztatta abból a célból, hogy a...

Töltse le a "Naptárak.com" android mobilalkalmazását, amelyben a "naptárak.com" weboldal leghasznosabbrészeit gyűjtöttük egy csokorba: a munkanaptárat munkanap átcsoportosításokkal, munkanap/dátum kalkulátort, várandóssági kalkulátort, kínai fogantatási naptárat, jeles napok/világnapok listáját, valamint az aktuális nap és a folyó év információit. Az alkalmazás wifi vagy mobilinternet kapcsolatot igényel.

Get it on Google Play

Megújult külsővel várja visszatérő és új látogatóit a leglátogatottabb magyar naptárakkal foglalkozó weboldal, ami mostantól nemcsak az URL címében, hanem a közösségi oldalakon is már a naptárak.com nevet viseli. Elindult az új facebook oldal, megújult a google+ és életre hívtuk a naptárak.com youtube csatornáját is, ahol januártól rövid videókkal várjuk a látogatókat.

A weboldal kívül-belül megújult. A sok-sok meglévő naptárat nemcsak egyszerűen beemeltük az új oldal rendkívül sokoldalú lehetőséget magába foglaló rendszerébe, hanem leporoltuk a régi kódokat, számos kód- és kereső optimalizálást hajtottunk végre, hogy a látogató minél gyorsabban megtalálhassa a számára szükséges információkat. Számos új nemzeti ünnepeket tartalmazó aloldallal is bővült a portál,...

A 2016-os esztendő legfontosabb tudnivalói:

A 2016-os esztendő (római számokkal: MMXVI):
- a hüvelyesek nemzetközi éve
- a kínai naptárban a majom éve
- uralkodó bolygó: Mars
- a bizánci naptárban: 7524-7525
- a kopt naptárban: 1732-1733
- az izraelita naptárban: 5776-5777
- az iszlám naptárban: 1437-1438

A 2016-os esztendő naptár-számítási jellemzői
Római adószám: 9
Vasárnapi betű: CB
Napkör: 9
Aranyszám: 3
Epakta: 21

Állami és egyházi ünnepek napok Magyarországon 2016-ban:
január 1. - Újév 
március 15. - Az 1848-as szabadságharc kitörése
március 27. - Húsvétvasárnap
március 28. - Húsvéthétfő
május 1. - A munka...

Oldalak