Munkaidő naptár

Munkaidő naptár 2018 - a munkaszüneti napok körüli munkarend változásokkal

Hónap

A hét napjai

Hét

Hónap

Negyedév

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

sorszám

munkanapok száma

munkaórák száma

sorszám

munkanapok száma/fizetett munkaszüneti napok száma

munkaórák száma/fizetett munkaszüneti napok óraszáma

sorszám

munkanapok száma/fizetett munkaszüneti napok száma

munkaórák száma/fizetett munkaszüneti napok óraszáma

 

Január

1

2

3

4

5

6

7

1

4

32

1.

22/1

176/8

I.

62/3

496/24

8

9

10

11

12

13

14

2

5

40

15

16

17

18

19

20

21

3

5

40

22

23

24

25

26

27

28

4

5

40

29

30

31

 

 

 

 

5

3

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Február

 

 

 

1

2

3

4

5

2

16

2.

20/0

160/0

5

6

7

8

9

10

11

6

5

40

12

13

14

15

16

17

18

7

5

40

19

20

21

22

23

24

25

8

5

40

26

27

28

 

 

 

 

9

3

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

1

2

3

4

9

2

16

3

20/2

160/16

5

6

7

8

9

10

11

10

6

48

12

13

14

15

16

17

18

11

3

24

19

20

21

22

23

24

25

12

5

40

26

27

28

29

30

31

 

13

4

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április

 

 

 

 

 

 

1

13

0

0

4.

20/1

160/8

II.

62/3

496/24

2

3

4

5

6

7

8

14

4

32

9

10

11

12

13

14

15

15

5

40

16

17

18

19

20

21

22

16

6

48

23

24

25

26

27

28

29

17

5

40

30

 

 

 

 

 

 

18

0

0

Május

 

1

2

3

4

5

6

18

3

24

5.

21/2

168/16

7

8

9

10

11

12

13

19

5

40

14

15

16

17

18

19

20

20

5

40

21

22

23

24

25

26

27

21

4

32

28

29

30

31

 

 

 

22

4

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június

 

 

 

 

1

2

3

22

1

8

6.

21/0

168/0

4

5

6

7

8

9

10

23

5

40

11

12

13

14

15

16

17

24

5

40

18

19

20

21

22

23

24

25

5

40

25

26

27

28

29

30

 

26

5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július

 

 

 

 

 

 

1

26

0

0

7.

22/0

176/0

III.

64/1

512/8

2

3

4

5

6

7

8

27

5

40

9

10

11

12

13

14

15

28

5

40

16

17

18

19

20

21

22

29

5

40

23

24

25

26

27

28

29

30

5

40

30

31

 

 

 

 

 

31

2

16

Augusztus

 

 

1

2

3

4

5

31

3

24

8.

22/1

176/8

6

7

8

9

10

11

12

32

5

40

13

14

15

16

17

18

19

33

5

40

20

21

22

23

24

25

26

34

4

32

27

28

29

30

31

 

 

35

5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember

 

 

 

 

 

1

2

35

0

0

9.

20/0

160/0

3

4

5

6

7

8

9

36

5

40

10

11

12

13

14

15

16

37

5

40

17

18

19

20

21

22

23

38

5

40

24

25

26

27

28

29

30

39

5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

1

2

3

4

5

6

7

40

5

40

10.

22/1

176/8

IV.

62/4

496/32

8

9

10

11

12

13

14

41

6

48

15

16

17

18

19

20

21

42

5

40

22

23

24

25

26

27

28

43

3

24

29

30

31

 

 

 

 

44

3

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

November

 

 

 

1

2

3

4

44

0

0

11

21/1

168/8

5

6

7

8

9

10

11

45

6

48

12

13

14

15

16

17

18

46

5

40

19

20

21

22

23

24

25

47

5

40

26

27

28

29

30

 

 

48

5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

1

2

48

1

8

12.

19/2

152/16

3

4

5

6

7

8

9

49

5

40

10

11

12

13

14

15

16

50

6

48

17

18

19

20

21

22

23

51

5

40

24

25

26

27

28

29

30

52

2

16

31

 

 

 

 

 

 

1

0

0

 

Piros nap   Munkaszüneti nap
Szürke nap   Munkanap
Zöld nap   Pihenőnap

8 órás munkaidő esetén:

a 2018-as év 250 munkanapból áll, ami 2000 munkaóra.
 

A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó alapvető rendelkezések a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

 

 

Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, amibe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a munkaidőbe a munkaközi szünet időtartama (103. §) - a készenléti jellegű munkakör kivételével -, továbbá a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama nem számít be.

 

Napi munkaidő: a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő (az általános teljes napi munkaidő mértéke főszabályként napi nyolc óra,), vagy részmunkaidő (ha a felek az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben állapodnak meg).

 

Beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra (naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra) elrendelt rendes munkaidő (maximum 12 óra, hosszabb teljes napi munkaidő esetén max. 24 óra)

 

Beosztás szerinti heti munkaidő: egy naptári hétre vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra időtartamra elrendelt rendes munkaidő (maximum 48 óra, hosszabb teljes napi munkaidő esetén max. 72 óra)

 

Több műszakos a munkáltatói tevékenység, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát.

 

Műszakpótlékra jogosult a munkavállaló a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik (ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van). A műszakpótlék mértéke harminc százalék.

 

Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés. A munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.

 

Teljes napi munkaidő mértéke

 

Általános teljes napi munkaidő

Napi 8 óra

Hosszabb teljes napi munkaidő

A teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi 12 órára emelhető, ha a munkavállaló

a) készenléti jellegű munkakört lát el, vagy

b) a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója.

Rövidebb teljes napi munkaidő

Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az általános teljes napi munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidőt is megállapíthat.

 

Munkaidőkeret meghatározása (lényege: az Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó előírásait a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni; ezt különösen akkor érdemes alkalmazni, ha a munkavállalók munkaideje nem a tipikus Hétfő –Péntek - napi 8 óra, hanem változó; a keret alkalmazása nagyobb mozgásteret biztosít a munkáltatónak, hiszen a munkaidőt és pihenőidőt a keret átlagában kell számolni, természetesen a napi munkaidő a maximális 12 órát így sem haladhatja meg, és a pihenőnapok kiadásának is speciális szabályai vannak).

 

A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.

 

A munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét

a) a megszakítás nélküli,

b) a több műszakos, valamint

c) az idényjellegű tevékenység keretében,

d) a készenléti jellegű, továbbá

e) az Mt. 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben

foglalkoztatott munkavállaló esetében.

 

A munkaidőkeret tartama kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb tizenkét hónap vagy ötvenkét hét, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.

 

A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni, és a munkaidőkeret alkalmazásának tényét a munkaszerződésnek tartalmaznia kell (hiszen ez csupán egy törvény adta lehetőség a munkáltató részére)

 

 

A munkaidő beosztása:

A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg. A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be. A munkaidő-beosztást – kollektív szerződés eltérő rendelkezései hiányában - legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. (A munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés rendkívüli munka, amely pótlékra jogosít!(A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása előírhatja, hogy ellenértékként - pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál, és erre az alapbér arányos része jár.)

 

 

Pihenőidő-pihenőnapok:

A munkavállaló részére ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama

a) a hat órát meghaladja, húsz perc,

b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc

munkaközi szünetet kell biztosítani a munkavégzés megszakításával.

 

A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani.

 

Legalább nyolc óra napi pihenőidőt kell biztosítani

a) az osztott munkaidőben,

b) a megszakítás nélküli,

c) a több műszakos,

d) az idényjellegű tevékenység keretében,

e) a készenléti jellegű munkakörben

foglalkoztatott munkavállaló esetében.

 

A munkavállalót a készenlétet követően, ha munkát nem végzett, nem illeti meg pihenőidő.

 

A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg (heti pihenőnap), amelyből havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani.

 

A munkavállalót - a heti pihenőnapok helyett - hetenként legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő is megilletheti. A munkavállaló számára a heti pihenőidőt havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani.

 

A munkavállalónak a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőt kell biztosítani.