fbpx

Jogi nyilatkozat

A Naptárak.com (továbbiakban: Szolgáltató) oldalain található anyagok szerzői jogi jogvédelem alatt állnak. A Naptárak.com-on megjelenő valamennyi tartalom, eltérő megjelölés hiányában, a Naptárak.com szellemi tulajdonát képezi, az a Szolgáltató engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából töltheti le vagy nyomtathatja ki, ám ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A weboldalról értesüléseket átvenni kizárólag azzal a feltétellel lehet, hogy az átvevő nem változtat az eredeti információn és a Naptárak.com vonatkozó aloldalára utaló működő hivatkozást (linket) valamennyi közlésnél feltünteti.

A Naptárak.com mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely – az információk használatából adódó – káresemény bekövetkeztéért.