fbpx

Munkaidő naptár

Keresett év: Munkaórák száma egy napon:
Év: 2024 Munkaórák száma egy munkanapon: 8
Hónap A hét napjai Hét Hónap Negyedév
H K Sze Cs P Szo V sorszám munkanapok száma munkaórák száma sorszám munkanapok száma/fizetett munkaszüneti napok száma munkaórák száma/fizetett munkaszüneti napok óraszáma sorszám munkanapok száma/fizetett munkaszüneti napok száma munkaórák száma/fizetett munkaszüneti napok óraszáma
Január 1 2 3 4 5 6 7 1 4 32 1. I.
8 9 10 11 12 13 14 2 5 40
15 16 17 18 19 20 21 3 5 40
22 23 24 25 26 27 28 4 5 40
29 30 31 5 3 24
Február 1 2 3 4 5 2 16 2.
5 6 7 8 9 10 11 6 5 40
12 13 14 15 16 17 18 7 5 40
19 20 21 22 23 24 25 8 5 40
26 27 28 29 9 4 32
Március 1 2 3 9 1 8 3.
4 5 6 7 8 9 10 10 5 40
11 12 13 14 15 16 17 11 4 32
18 19 20 21 22 23 24 12 5 40
25 26 27 28 29 30 31 13 4 32
Április 1 2 3 4 5 6 7 14 4 32 4. II.
8 9 10 11 12 13 14 15 5 40
15 16 17 18 19 20 21 16 5 40
22 23 24 25 26 27 28 17 5 40
29 30 18 2 16
Május 1 2 3 4 5 18 2 16 5.
6 7 8 9 10 11 12 19 5 40
13 14 15 16 17 18 19 20 5 40
20 21 22 23 24 25 26 21 4 32
27 28 29 30 31 22 5 40
Június 1 2 22 0 0 6.
3 4 5 6 7 8 9 23 5 40
10 11 12 13 14 15 16 24 5 40
17 18 19 20 21 22 23 25 5 40
24 25 26 27 28 29 30 26 5 40
Július 1 2 3 4 5 6 7 27 5 40 7. III.
8 9 10 11 12 13 14 28 5 40
15 16 17 18 19 20 21 29 5 40
22 23 24 25 26 27 28 30 5 40
29 30 31 31 3 24
Augusztus 1 2 3 4 31 3 24 8.
5 6 7 8 9 10 11 32 5 40
12 13 14 15 16 17 18 33 5 40
19 20 21 22 23 24 25 34 3 24
26 27 28 29 30 31 35 5 40
Szeptember 1 35 0 0 9.
2 3 4 5 6 7 8 36 5 40
9 10 11 12 13 14 15 37 5 40
16 17 18 19 20 21 22 38 5 40
23 24 25 26 27 28 29 39 5 40
30 40 1 8
Október 1 2 3 4 5 6 40 4 32 10. IV.
7 8 9 10 11 12 13 41 5 40
14 15 16 17 18 19 20 42 5 40
21 22 23 24 25 26 27 43 4 32
28 29 30 31 44 4 32
November 1 2 3 44 0 0 11.
4 5 6 7 8 9 10 45 5 40
11 12 13 14 15 16 17 46 5 40
18 19 20 21 22 23 24 47 5 40
25 26 27 28 29 30 48 5 40
December 1 48 0 0 12.
2 3 4 5 6 7 8 49 6 48
9 10 11 12 13 14 15 50 6 48
16 17 18 19 20 21 22 51 5 40
23 24 25 26 27 28 29 52 1 8
30 31 1 2 16
Munkaszüneti nap
Munkanap
Pihenőnap
8 órás munkaidő esetén:
2024 munkanapból áll, ami munkaóra.
A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó alapvető rendelkezések a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, amibe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a munkaidőbe a munkaközi szünet időtartama (103. §) - a készenléti jellegű munkakör kivételével -, továbbá a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama nem számít be.

Napi munkaidő: a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő (az általános teljes napi munkaidő mértéke főszabályként napi nyolc óra,), vagy részmunkaidő (ha a felek az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben állapodnak meg).

Beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra (naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra) elrendelt rendes munkaidő (maximum 12 óra, hosszabb teljes napi munkaidő esetén max. 24 óra)

Beosztás szerinti heti munkaidő: egy naptári hétre vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra időtartamra elrendelt rendes munkaidő (maximum 48 óra, hosszabb teljes napi munkaidő esetén max. 72 óra)

Több műszakos a munkáltatói tevékenység, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát.

Műszakpótlékra jogosult a munkavállaló a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik (ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van). A műszakpótlék mértéke harminc százalék.

Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés. A munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.

Teljes napi munkaidő mértéke

Átlagos teljes napi munkaidő

Napi 8 óra

Hosszabb teljes napi munkaidő

A teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi 12 órára emelhető, ha a munkavállaló

 1. készenléti jellegű munkakört lát el, vagy
 2. a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója

Rovidebb teljes napi munkaidő

Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az általános teljes napi munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidőt is megállapíthat.

Munkaidőkeret meghatározása (lényege: az Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó előírásait a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni; ezt különösen akkor érdemes alkalmazni, ha a munkavállalók munkaideje nem a tipikus Hétfő –Péntek - napi 8 óra, hanem változó; a keret alkalmazása nagyobb mozgásteret biztosít a munkáltatónak, hiszen a munkaidőt és pihenőidőt a keret átlagában kell számolni, természetesen a napi munkaidő a maximális 12 órát így sem haladhatja meg, és a pihenőnapok kiadásának is speciális szabályai vannak).

A munkaidőkeret tartalma legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.

A munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét

 1. a megszakítás nélküli,
 2. a több műszakos, valamint
 3. az idényjellegű tevékenység keretében,
 4. a készenléti jellegű, továbbá
 5. az Mt. 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében.

A munkaidőkeret tartama kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb tizenkét hónap vagy ötvenkét hét, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.

A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni, és a munkaidőkeret alkalmazásának tényét a munkaszerződésnek tartalmaznia kell (hiszen ez csupán egy törvény adta lehetőség a munkáltató részére)

A munkaidő beosztása:
A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg. A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be. A munkaidő-beosztást – kollektív szerződés eltérő rendelkezései hiányában - legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. (A munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés rendkívüli munka, amely pótlékra jogosít!(A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása előírhatja, hogy ellenértékként - pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál, és erre az alapbér arányos része jár.)

Pihenőidő-pihenőnapok:

A munkavállaló részére ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama

 1. a hat órát meghaladja, húsz perc,
 2. a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc

munkaközi szünetet kell biztosítani a munkavégzés megszakításával.

A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani.

Legalább nyolc óra napi pihenőidőt kell biztosítani

 1. az osztott munkaidőben,
 2. a megszakítás nélküli,
 3. a több műszakos
 4. az idényjellegű tevékenység keretében
 5. a készenléti jellegű munkakörben

foglalkoztatott munkavállaló esetében.

A munkavállalót a készenlétet követően, ha munkát nem végzett, nem illeti meg pihenőidő.

A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg (heti pihenőnap), amelyből havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani.

A munkavállalót - a heti pihenőnapok helyett - hetenként legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő is megilletheti. A munkavállaló számára a heti pihenőidőt havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani.

A munkavállalónak a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőt kell biztosítani.

A munkaidő naptár a megadott év munkarendjét mutatja be naptár formában. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint pl.:

 • mikorra esnek az ünnepnapok
 • hány munkanap van az évben
 • hány naptári hét van az évben
 • milyen munkarendi változások vannak az adott évben
 • lesz-e szombati munkanap
 • hány hosszú hétvége van az évben
Feliratkozás a legfrissebb naptár hírekre