fbpx

Bioritmus kalkulátor

Születési dátum:

Mi az a bioritmus?


A bioritmus jelentése

Az ember bioritmusának megfigyelése a 19. századba nyúlik vissza, első említése Wilhelm Fliess berlini orvos nevéhez köthető. A német fül-orr-gégész szerint az ember élete során számos területen ciklikusság figyelhető meg, beleértve a születést és a halált is. Az ő és később számos követőjének munkái alapján három elsődleges bioritmust különböztetünk meg: a fizikai, érzelmi és a szellemi (intellektuális) bioritmust, melyek az egyén születésének pillanatában mind középszintről indulnak, és különböző időintervallum szerint ismétlődő szinuszgörbét írnak le. A bioritmust kutatók később további, ún. másodlagos bioritmusokat is leírtak, melyek többnyire az elsődleges bioritmusok görbéiből származtathatók.

Elsődleges bioritmusok:

Fizikum: 23 naponta ismétlődő ciklus, amely az egyén fizikai állapotára (egészség, vitalitás) utal. Érzelem: 28 naponta ismétlődő ciklus, amely az egyén érzelmi állapotára (psziché, stabilitás, pozitív energiák, kapcsolatteremtés) utal.
Intellektualitás: 33 naponta ismétlődő ciklus, amely az egyén szellemi állapotára (kreativitás, gondolkodás, szellemi teljesítmény) utal.

Másodlagos bioritmusok:

Irányítás: a fizikumból és az intellektualitásból származtatott ritmus, mely az irányítói, vezetői készségekre, ill. a probléma megoldói készségre utal.
Szenvedély: a fizikai és az érzelmi ritmusokból származtatható, mely a cselekvőkészségre utal, jelölheti a szexuális energiát is.
Bölcsesség: az érzelmi és az intellektuális ritmusokból vezethető le, mely a döntéskészségre és az egyén környezetében betöltött szerepének tudatosítására utal.

A kalkulátor az egyes bioritmusokat mindig előre 15 napra számítja ki. Az 'y' tengelyen az értékek -100 tól +100-ig terjednek. A 0 feletti és egyre inkább a +100-hoz közeledő értékek pozitív állapotot, a 0 alattiak negatív, hanyatló állapotot és energiákat jelölnek. Az 'x' tengelyen a napok olvashatók balról jobbra, kezdve az aktuális nappal. A grafikonra az egérrel rámutatva az egyes pontok százalékos értékei is megjelennek. Szürke színnel az elsődleges bioritmusok ún. kompozit görbéje, azaz az átlaga is látható.

Bioritmus táblázatDátum Fizikai Érzelmi Szellemi

A bioritmus elmélet

 

A bioritmus elmélet alapján az emberi élet különböző területei kiszámítható, periodikusan, pontosan meghatározható ismétlődő hullámfüggvény szerint mozognak. Ezek a ciklusok befolyásolják a mindennapi életünket.

Mit jelent pontosan, ha valamely tulajdonságunk (pl. fizikai, szellemi vagy érzelmi) a nulla tengely (vagy szoros közelségében), a negatív térfélben, vagy a pozitív tartományban helyezkedik el?

 

Nulla tengely:

Az a nap, amikor a ciklus pluszról mínuszra vagy mínuszról pluszra vált, kritikus nap. Ezen a napon a nulla tengelyen tartózkodó tulajdonságunk bizonytalanná tesz bennünket.
Ha a fizikai ciklusunk van a nulla közelében, akkor jól vigyázzunk, mert ez számunkra balesetveszélyes nap!

Ha az érzelmi ciklus érinti a 0-t, érzelmi kitöréseink lehetnek.

Ha pedig az intellektuális ciklusunk metszi a 0 tengelyt, szerencsére olyan negatív hatás nem érzékelhető, mint az előző két esetben, azonban ha a másik kettő valamelyikével vagy akár mindkettővel egyszerre érik ez a 0 tengelyt, erősítheti a fizikai vagy az érzelmi tulajdonságaink negatív hatását.

 

Pozitív térfél:

A fizikai ciklusunk tekintetében a 0 tengely elérése után következő kb. 11 és fél nap kiváló időszak az intenzív testmozgásra vagy bármilyen fizikai állóképességet igénylő tevékenységre.

Az érzelmi ciklus esetében a 0 tengely elérése utáni 14 nap alatt hajlamosak a vidámabbnak lenni, mint máskor, de ebben az időintervallumban együttműködőbbek is vagyunk. valamint pozitív az életszemléletünk.

Az intellektuális ciklus pozitív térfélben tartózkodó 16 és fél napja alatt az ember könnyebben tanul, kreatívan ír, fogékonyabb a matematikára vagy bármilyen más szellemi erőfeszítésre.

 

Negatív térfél:

A fizikai tulajdonságaink negatív térfélben eltöltött 11 és fél napja alatt csökkenhet a vitalitásunk és a kitartásunk. Egyszóval ezeken a napokon könnyen elfáradunk.

Az érzelmi tulajdonságaink 14 negatív napja alatt kedvetlenek és pesszimisták lehetünk.

Az intellektualitás 16 és fél negatív térfélben eltöltött napjai alatt csökkennek a kreatív képességeink. Ezeket a napokat jobb gyakorlással és önvizsgálattal tölteni.

Érdekesség, hogy több mint 58 évbe telik, hogy valamennyi alaptulajdonságunk újra visszakerüljön a születési állapotunk értékeire. Igazi hármas kritikus pontok pedig csak 29 évente fordulnak elő.

Feliratkozás a legfrissebb naptár hírekre