fbpx

Szökőnap – február 24.

A szekercével lefejezett Mátyás apostol napja a liturgikus naptár szerint február 24. Népi időjóslás is kapcsolódik a naphoz, hiszen a hagyomány szerint ezen a napon Mátyás szekercével ront a jégnek és széttöri azt. Ha viszont nem talál jeget, akkor csinál (Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál). Szökőévek esetén azonban Mátyás ugrik egy napot február 25-re. Népi hagyomány szerint ezt nevezik “Mátyás ugrásának”, február 24-e pedig szökőnapként látható a naptárban ezekben az években.

Igen, a szökőnap február 24 és nem 29!

Az angolszász eredetű naptárakban, ahol a névnapok megünneplése mára már szinte teljesen kihalt, a szökőnapot – naptártörténetileg hibásan – február 29-re datálják, melyet bizonyára nem felejtett volna el egy nyugati ország sem, ha az adott ország névnapjának 24-ről 25-re való ugrását számon kellene tartani. A február 24-i szökőnap eredete az ősi római naptárra vezethető vissza, hiszen már ekkor is észlelték a különbséget a naptári év és a csillagászati megfelelője, a tropikus év között. Ekkor február 23. és 24. közé szökőhónapot iktattak. Később Julius Ceasar is február 23. után helyezte a szökőhónapot a róla elnevezett julián naptárban.

Mindennek az oka az az 5 óra 48 perc és 46 másodperc, amennyivel hosszabb a csillagászati tropikus év a naptári évnél, amely négy év alatt kb. 24 órára duzzad. Négy év alatt tehát a naptári évből eltűnik egy nap, azaz megszökik! Innét ered a szökőnap elnevezése. Ezt a “szökést” hivatott korrigálni a négyévente ismétlődő szökőnap bevezetése. A szökőnapok négyévenkénti beiktatásával azonban – kicsit túlteljesítve a korrekciós feladatot – átlagosan kb. 11 perccel meghosszabbodik egy naptári év (11 perc 14 másodperc), amely rövid időszakon belül jelentéktelen, de 400 év alatt ez már egy teljes nappá nő. A szökőnapok beiktatásának rendszerébe ezért a 4-gyel maradék nélkül osztható évek szökőévként való titulálásán túl még egy szabály került, miszerint a kerek évszázadok közül csak a 400-zal maradék nélkül osztható évek lehetnek szökőévek. Ez a pontosítás már a Gergely-naptárban évente csupán 25,92 másodperces különbséget okoz a tropikus évtől. Ez már olyan kis különbség, hogy csak 3333,5 év alatt növekszik meg 1 napra.

További jeles napok

Mutasd mind
Feliratkozás a legfrissebb naptár hírekre